051 39 33 07

info@dusanjug.si

Energo-Jug easyTherm pametno IR ogrevanje

Kako izpeljati investicijo v URE?

Prva stran > Novice > Kako izpeljati investicijo v učinkovito rabo energije?

Kako izpeljati investicijo v učinkovito rabo energije?

Investicije v zamenjavo ogrevalnega sistema, stavbnega pohištva, sanacijo  fasade in strehe so dokaj visoke in v današnjih časih za marsikoga težko izvedljive. Zato je smiselno poiskati ugodni vir financiranja za izvedbo ukrepov v učinkovito rabo energije, kot jih ponuja npr. Eko sklad.

 

Eko sklad je javni sklad, specializiran za spodbujanje okoljskih naložb in izvajanje okoljske politike v Sloveniji. Eko sklad ni edina institucija, ki v Sloveniji dodeljuje subvencije za okoljske naložbe. Medtem ko ministrstva in veliki zavezanci (energetska podjetja) skrbijo za finančne spodbude predvsem pravnim osebam, so subvencije in krediti Eko sklada namenjeni občanom za naložbe v obnove in energetske oskrbe stavb.

 

 

 

 

 

 

 

Celotna sredstva v letu 2014 za okoljske naložbe znašajo 51,5 mio EUR, od tega 30 mio krediti in 21,5 mio subvencije. To niso proračunska sredstva temveč javna sredstva, ki jih plačujemo vsi porabniki energije kot del računov za elektriko, bencin, plin itd.

Z letošnjim letom sta se za občane odprla javna poziva za subvencije za nakup električnih vozil in subvencije za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Javni poziv 24SUB-OB14 ), za kar je razpisanih 15 mio EUR.

 

Značilnosti letošnjega javnega poziva za občane so:

• Vlogo lahko odda vsaka FIZIČNA OSEBA, ki je investitor in lastnik nepremičnine oziroma ožji družinski član oziroma najemnik s pisnim soglasjem lastnika.

• Subvencije za sanacijo strehe, fasade in zamenjavo stavbnega pohištva samo za obnovo starejših stavb

• Rok za zaključek naložbe 6 mesecev, razen ko se izvajajo trije ukrepi – 12 mesecev, ukrep I – 18 mesecev ali J – 24 mesecev

• Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude Eko sklada hkrati, pri čemer se kredit lahko dodeli do višine priznanih stroškov, vendar se nepovratna sredstva v tem primeru nakažejo banki za delno poplačilo kredita.

• Naložba ob oddaji vloge ne sme biti izvedena! Vlogo je treba oddati pred pričetkom izvajanja del!

 

Javni poziv 24SUB-OB14 za občane- subvencije so namenjene za:

A. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi; priznano do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 €/m2 ploščati oz. 200 €/m2 vakuumski kolektorji oz. 75 €/m2 samogradnja za največ 20 m2 svetle oz. aperturne površine.

B. vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso; subvencija do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 € za napravo na sekance oz. pelete in 1.500 € za napravo na polena.

C. vgradnja toplotne črpalke (TČ) za pripravo sanitarne tople vode  in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe; subvencije do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

• 250 € za TČ za pripravo sanitarne tople vode

• 2.500 € za TČ za ogrevanje voda/voda, zemlja/voda

• 1.500 € za TČ za ogrevanje zrak/voda z grelnim številom 3,65 in več € za TČ za ogrevanje zrak/voda z grelnim številom 3,35 - 3,64

D. priključitev starejše eno ali dvostanovanjske  stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije; subvencije do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.000 € na posamezno stanovanje

E. vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi; subvencije do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100 €/m2 za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva za posamezno stanovanje

F. toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe; subvencije do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 €/m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade enostanovanjske stavbe oz. za največ 150 m2 toplotne izolacije fasade na posamezno stanovanje pri dvostanovanjski stavbi

G. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi; subvencije do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 €/m2 strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru za največ 150 m2 na stanovanjsko enoto)

H. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi; subvencije do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 € za centralni sistem oz. ne več kot 300 € za posamezno lokalno napravo

I. gradnja ali nakup pasivne oz. skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe in celovita obnova starejše stanovanjske stavbe

 

Za pomoč pri odločitvah o izbiri ukrepa za doseganje prihrankov in informacijah o subvencijah in kreditih Eko sklada se lahko obrnete na občinskega energetskega svetovalca.

01. julij 2014,

Dušan Jug

Svetovalna pisarna Šentjur

Podjetniški inkubator Šentjur

(pisarna 106)

Mestni trg 2

3230 Šentjur

 

Delovni čas:

vse dni v tednu med 8.00 in 16.00

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

051 39 33 07

info@dusanjug.si

www.dusanjug.si

2017© ENERGO - JUG. Vse pravice pridržane. Oblikovanje in produkcija CENSEO.