051 39 33 07

info@dusanjug.si

Energetske izkaznice

Energetska izkaznica je javna listina  o energetski učinkovitosti stavbe glede na potrebno dovedeno energijo za ogrevanje, s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Prva stran > Storitve > Energetske izkaznice

Z energetsko izkaznico na jasen, razumljiv in standardiziran način prikažemo energetsko učinkovitost stavbe. Bistven del energetske izkaznice je vrednost dovedene energije za ogrevanje, ki je prikazan na m2 kondicionirane površine stavbe. Pomembne del te listine pa so tudi priporočila, ki jih neodvisni strokovnjak za energijo navede kot predlog ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti.

 

Energetska izkaznica je obvezna za vse novogradnje in obstoječe stavbe v primeru prodaje oziroma dajanja v najem za obdobje daljše od enega leta. Kupci oziroma najemojemalci tako dobijo neodvisno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev za nakup oziroma najem.

 

Energetsko izkaznico izdelajo neodvisni strokovnjakina zahtevo stranke, izdajajo pa le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister.

 

Zahteve glede energetske izkaznice se ne nanašajo na:

- stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,

- industrijske stavbe in skladišča, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,

- nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev, enostavne in nezahtevne objekte ter

- samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2.

energetske izkaznice Energo-Jug

Energetske izkaznice je predpisal energetski zakon že v letu 2006, julija 2013 pa so bili vzpostavljeni vsi formalni pogoji za izdajanje.

Energo-Jug

Svetovalna pisarna Šentjur

Mestni trg 10

3230 Šentjur

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

051 39 33 07

info@dusanjug.si

www.dusanjug.si

Svetovalna pisarna Polzela

Malteška cesta 28

3313 Polzela

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

2023© ENERGO - JUG. Vse pravice pridržane.