051 39 33 07

info@dusanjug.si

Učinkovita raba energije.

Obnovljivi viri energije.

Uresničevanje ukrepov na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) prinaša poleg finančnih prihrankov tudi boljše bivalne in delovne pogoje v stavbah ter pripomore k ohranjanju naravnega okolja.

Podjetje naročnikom nudi storitve na področju učinkovitega upravljanja z energijo in obnovljivih virov energije s ciljem maksimizacije koristi in učinkovitosti ter racionalizacije stroškov in varovanja okolja na temelju evropske zelene politike. Ključne aktivnosti podjetja so energetsko svetovanje, energetski pregledi stavb, energetske izkaznice, izdelava investicijske in projektne dokumentacije ter korekturnih faktorjev za večstanovanjske stavbe.

O podjetju Energo-Jug

Energetsko

svetovanje

Energetsko svetovanje je namenjeno vsem, ki razmišljajo, načrtujejo, izvajajo ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter potrebujejo dodatne informacije oziroma pomoč.

Energetski

monitoring

Energetski monitoring pomeni sistematično zbiranje informacij o porabi energije in stroških le-te ter cenah energenta. Najobičajneje spremljamo rabo toplotne in električne energije ter vode.

Energetski

management

Energetski management zajema sistematično zbiranje informacij o rabi in stroških energije, analizo zbranih podatkov, načrtovanje in izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije.

Energetski

pregled

Energetski pregled je strokovna in neodvisna raziskava rabe energije. Je podroben pregled objekta, sistema ogrevanja, električnih porabnikov, ki vplivajo na porabo virov energije in vode.

Korekturni

faktorji

Korekturni faktorji se metoda pravične delitve stroškov ogrevanja v večstanovanjskih stavbah, saj ima vsako stanovanje zaradi lege in površin obodnih konstrukcij različne potrebe po toploti.

Energetska

izkaznica

Energetska izkaznica je javna listina, ki izkazuje energetsko učinkovitost stavbe in navaja priporočila za povečanje energetske učinkovitosti. Izdela jo neodvisni strokovnjak.

Investicijska

dokumentacija

Jasne in učinkovite rešitve na področju rabe energije terjajo tudi pripravo strokovne dokumentacije za investicijska vlaganja in pridobivanje finančnih vzpodbud za izvajanje energetske politike.

Energetska svetovalna pisarna Šentjur in Polzela

V sodelovanju z Občino Šentjur in Občino Polzela deluje energetska svetovalna pisarna v posameznih krajih, ki nudi brezplačno strokovno pomoč in informacije s področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). Pisarna je namenjena vsem občanom, ki iščejo rešitve na področju energetskih sanacij stavb in učinkovite energetske zasnove novogradnje.

IMATE VPRAŠANJE? PIŠITE NAM.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Sporočilo je uspešno poslano.

Energo-Jug

Svetovalna pisarna Šentjur

Mestni trg 10

3230 Šentjur

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

051 39 33 07

info@dusanjug.si

www.dusanjug.si

Svetovalna pisarna Polzela

Malteška cesta 28

3313 Polzela

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

2023© ENERGO - JUG. Vse pravice pridržane.