051 39 33 07

info@dusanjug.si

Energo-Jug easyTherm pametno IR ogrevanje

Učinkovita raba energije.

Obnovljivi viri energije.

Uresničevanje ukrepov na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) prinaša poleg finančnih prihrankov tudi boljše bivalne in delovne pogoje v stavbah ter pripomore k ohranjanju naravnega okolja.

Podjetje naročnikom nudi storitve na področju učinkovitega upravljanja z energijo in obnovljivih virov energije s ciljem maksimizacije koristi in učinkovitosti ter racionalizacije stroškov in varovanja okolja na temelju evropske energetske strategije 2020. Ključne aktivnosti podjetja so energetsko svetovanje, energetski pregledi stavb, energetske izkaznice, izdelava investicijske in projektne dokumentacije ter korekturnih faktorjev za večstanovanjske stavbe.

O podjetju Energo-Jug

Podjetje Energo - Jug je zastopnik avstrijskega proizvajalca pametnega infrardečega ogrevanja easyTherm. Podjetje je z odličnim poznavanjem in razumevanjem zakonov narave in inovativnostjo zasnovalo najbolj učinkovite IR panele za ogrevanje prostorov, ki zagotavljajo prijetno in udobno bivalno okolje ter prinašajo občutne prihranke energije.

easyTherm

Energetsko

svetovanje

Energetsko svetovanje je namenjeno vsem, ki razmišljajo, načrtujejo, izvajajo ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter potrebujejo dodatne informacije oziroma pomoč.

Energetski

monitoring

Energetski monitoring pomeni sistematično zbiranje informacij o porabi energije in stroških le-te ter cenah energenta. Najobičajneje spremljamo rabo toplotne in električne energije ter vode.

Energetski

management

Energetski management zajema sistematično zbiranje informacij o rabi in stroških energije, analizo zbranih podatkov, načrtovanje in izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije.

Energetski

pregled

Energetski pregled je strokovna in neodvisna raziskava rabe energije. Je podroben pregled objekta, sistema ogrevanja, električnih porabnikov, ki vplivajo na porabo virov energije in vode.

Korekturni

faktorji

Korekturni faktorji se metoda pravične delitve stroškov ogrevanja v večstanovanjskih stavbah, saj ima vsako stanovanje zaradi lege in površin obodnih konstrukcij različne potrebe po toploti.

Energetska

izkaznica

Energetska izkaznica je javna listina, ki izkazuje energetsko učinkovitost stavbe in navaja priporočila za povečanje energetske učinkovitosti. Izdela jo neodvisni strokovnjak.

Investicijska

dokumentacija

Jasne in učinkovite rešitve na področju rabe energije terjajo tudi pripravo strokovne dokumentacije za investicijska vlaganja in pridobivanje finančnih vzpodbud za izvajanje energetske politike.

Energetska svetovalna pisarna Šentjur

V sodelovanju z občino Šentjur od maja 2014 deluje energetska svetovalna pisarna, ki nudi brezplačno strokovno pomoč in informacije s področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). Pisarna je namenjena vsem občanom Šentjurja in širše okolice, ki iščejo rešitve na področju energetskih sanacij stavb in učinkovite energetske zasnove novogradnje.

Podjetniški inkubator Šentjur

NOVICE IN KORISTNE INFORMACIJE

07.11.

Kako energetsko potratna je vaša hiša?

Kako energetsko potratna je vaša hiša? Koliko kurilnega olja, bukovih polen, pelet naročiti, da bo zaloga zadostovala do pomladi? Vse je odvisno, kako dolga zima bo, kakšno kurilno vrednost ima vaš energent in nenazadnje, kako energetsko varčno hišo imate? Na dolžino kurilne sezone nimate vpliva, energetska vrednost kurjave je znana, lahko pa vplivate na...

22.09.

Toplotna izolacija strehe

Trendi zadnjih let v Sloveniji nam vse bolj narekujejo racionalno izkoriščanje bivalnega prostora. Pri tem je prenova podstrešnih prostorov v stanovanje mnogokrat edina rešitev. Kvalitetni bivalni pogoji v novo nastalem stanovanju so pogojeni predvsem z ustrezno temperaturo v prostoru. Zato je izrednega pomena izbrati kvalitetno protipožarno toplotno izolacijo.

11.10.

Sanacija ovoja stavbe

Energetska prenova stavb je smiselna pri energetsko potratnih hišah, ki imajo velike toplotne izgube. Največji prihranek na rabi energije za ogrevanje dobimo z sanacijo ovoja stavbe, ki običajno vključuje toplotno izolacijo zunanjih sten, zamenjavo stavbnega pohištva in toplotno izolacijo podstrešja in strehe.

01.07.

Kako izpeljati investicijo v učinkovito rabo energije?

Investicije v zamenjavo ogrevalnega sistema, stavbnega pohištva, sanacijo fasade in strehe so dokaj visoke in v današnjih časih za marsikoga težko izvedljive. Zato je smiselno poiskati ugodni vir financiranja za izvedbo ukrepov v učinkovito rabo energije, kot jih ponuja npr. Eko sklad

IMATE VPRAŠANJE? PIŠITE NAM.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Sporočilo je uspešno poslano.

Svetovalna pisarna Šentjur

Podjetniški inkubator Šentjur

(pisarna 106)

Mestni trg 2

3230 Šentjur

 

Delovni čas:

vse dni v tednu med 8.00 in 16.00

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

051 39 33 07

info@dusanjug.si

www.dusanjug.si

2017© ENERGO - JUG. Vse pravice pridržane. Oblikovanje in produkcija CENSEO.