051 39 33 07

info@dusanjug.si

Energetski monitoring

Energetski monitoring pomeni sistematično zbiranje informacij o porabi energije in stroških le-te ter cenah energenta. Običajno spremljamo rabo toplotne in električne energije ter vode.

Prva stran > Storitve > Energetski monitoring

Osnova vsakega gospodarnega ravnanja je spremljanje porabe in stroškov, ki nastanejo z uporabo objekta za bivalne ali delovne namene. Posledica takšnega spremljanja je zbir podatkov o rabi toplotne energije, električne energije in vode. Pregled nad porabo in stroški za obratovanje omogoča enostaven vpogled v odmike v določenem obdobju.. Hkrati je ta baza podatkov dober temelj za kakršnekoli resnejše analize dinamike porabe, rasti cene energentov, navade uporabnikov, ipd.

 

Hkrati pa nam sistematično spremljanje na dolgi rok nudi kakovostno bazo podatkov za morebitne potrebe organizacijskih ukrepov za učinkovitejše ravnanje z energijo, investicijska vlaganja v energetsko učinkovitost samega objekta, hkrati pa s temi podatki lahko pripravimo tudi vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahtevajo razpisi povratnih in nepovratnih finančnih vzpodbud za energetsko učinkovitejše okolje.  Hkrati pa nam po neki izvedbi investicije  nudi primerjalne podatke za kontrolo nad realnimi prihranki izvedenih ukrepov.

 

Vzpostavitev energetskega knjigovodstva je osnova za aktivno oblikovanje politike učinkovite rabe energije. Dejstvo je, da energija postaja vse bolj cenjena dobrina in z rastjo cen se krepi tudi zavedanje o vse bolj gospodarni rabi energentov za ogrevanje prostorov, električno energijo, ki ne zagotavlja le oskrbe s svetlobo v temnem delu dneva ampak poganja danes številne električne porabnike (gospodinjske aparate, belo tehniko, informacijsko tehnologijo, ipd).

 

Energetski monitoring se vrši na več načinov, dva najpogostejša sta: elektronsko odčitavanje merilnikov (ENS), v tem primeru potrebujemo več elektronske opreme, in 'ročno' odčitavanje, ko skrbnik popiše vrednosti z merilnikov oziroma s prejetih računov dobaviteljev. Najpomembneje pa je, da je popis načrtovan na način, da ponudi kakovostne podatke za nadaljnje analize rabe in stroškov energije, ki so od primera do primera različni.

energetski monitoring

Pomembno je poudariti še slednje, da z rednim spremljanjem porabe in stroškov  energije lahko prihranimo do 10 %.

Energo-Jug

Svetovalna pisarna Šentjur

Mestni trg 10

3230 Šentjur

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

051 39 33 07

info@dusanjug.si

www.dusanjug.si

Svetovalna pisarna Polzela

Malteška cesta 28

3313 Polzela

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

2023© ENERGO - JUG. Vse pravice pridržane.