051 39 33 07

info@dusanjug.si

Energetski management

Energetski management zajema sistematično zbiranje informacij o rabi in stroških energije, analizo zbranih podatkov, načrtovanje in izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije.

Prva stran > Storitve > Energetski management

Dobra osnova energetskega managementa oziroma upravljanja z energijo je energetsko knjigovodstvo. Energetsko knjigovodstvo zbira podatke o rabi in stroških energije, ki jih nato natančno analiziramo, pripravimo poročila, ki so potem osnova za načrtovanje in izvajanje ukrepov aktivne politike učinkovite rabe energije. Energetski management načrtno z organizacijskimi in investicijskimi ukrepi zmanjšuje porabo in stroške toplotne in električne energije ter vode.

 

Energetsko upravljanje objektov zajema:

- uporabo zbranih podatkov z energetskim knjigovodstvom,

- analizo dinamike porabe in stroškov energije,

- pripravo poročil,

- oblikovanje planov porabe energije v prihodnosti,

- načrtovanje ukrepov za učinkovitejše ravnanje z viri energije,

- pripravo projektne in investicijske dokumentacije za energetsko prenovo,

- nadzor nad izvajanjem sprejetih ukrepov.

 

Energetsko upravljanje je pravzaprav skupek organizacijskih, tehničnih in investicijskih aktivnosti za upravljanje z energijo (ter drugimi surovinami) s ciljem ekonomsko upravičenega zniževanja rabe energije in stroškov zanjo ter ohranjanja doseženega napredka. Z energetskim upravljanjem zasledujemo cilj zniževanja rabe energije ob hkratnem upoštevanju bivanjskih pogojev in operativnih ciljev. Vzpostavitev in izvajanje energetskega managementa je dinamičen in stalen proces, ki je prilagojen vsem vidikom poslovanja in delovanja.

energetski management Energo-Jug

Energetsko upravljanje je aktivno  beleženje, analiziranje stanja, načrtovanje in izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije.

Energo-Jug

Svetovalna pisarna Šentjur

Mestni trg 10

3230 Šentjur

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

051 39 33 07

info@dusanjug.si

www.dusanjug.si

Svetovalna pisarna Polzela

Malteška cesta 28

3313 Polzela

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

2023© ENERGO - JUG. Vse pravice pridržane.