051 39 33 07

info@dusanjug.si

Investicijska dokumentacija

Jasne in učinkovite rešitve na področju rabe energije terjajo pripravo strokovne dokumentacije za investicijska vlaganja in pridobivanje finančnih vzpodbud za izvajanje energetske politike.

Prva stran > Storitve > Investicijska dokumentacija

Izsledki energetskega pregleda navadno napovedujejo potencialne prihranke in konkretne ukrepe, s katerimi lahko izvajamo aktivnosti na področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije. V tem primeru je smiselno tudi finančno ovrednotiti prihranke in investicijska vlaganja, ki bodo podprla načrtovane aktivnosti. Investicijska dokumentacija navadno predstavi različne možnosti vlaganj in finančne učinke, pa tudi konkretne ukrepe in načrte.

 

Praksa večinoma kaže, da organizacijski ukrepi prinesejo do 10 % prihranka pri rabi energije, medtem ko investicijska vlaganja v sanacijo ovoja stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva in pa rekonstrukcijo sistema ogrevanja pomenijo prihranke v višini do 50 %.

 

Za potrebe prijave na razpis evropskih in slovenskih vzpodbud za energetsko učinkovitost pripravimo vso razpisno dokumentacijo in investicijske dokumente kot so:

- dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

- investicijski program (IP),

- predinvesticijska zasnova (PIZ),

- dokument po metodi analize stroškov in koristi (CBA),

- različne študije izvedljivosti,

- projektna dokumentacija za izvedbo (PZI).

 

investicijska dokumentacija Energo-Jug

Kakovostna priprava dokumentacije za prijave na razpise za finančne vzpodbude je ključ do črpanja nepovratnih sredstev.

Energo-Jug

Svetovalna pisarna Šentjur

Mestni trg 10

3230 Šentjur

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

051 39 33 07

info@dusanjug.si

www.dusanjug.si

Svetovalna pisarna Polzela

Malteška cesta 28

3313 Polzela

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

2023© ENERGO - JUG. Vse pravice pridržane.