051 39 33 07

info@dusanjug.si

Energo-Jug easyTherm pametno IR ogrevanje

Investicijska dokumentacija

Jasne in učinkovite rešitve na področju rabe energije terjajo pripravo strokovne dokumentacije za investicijska vlaganja in pridobivanje finančnih vzpodbud za izvajanje energetske politike.

Prva stran > Storitve > Investicijska dokumentacija

Izsledki energetskega pregleda navadno napovedujejo potencialne prihranke in konkretne ukrepe, s katerimi lahko izvajamo aktivnosti na področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije. V tem primeru je smiselno tudi finančno ovrednotiti prihranke in investicijska vlaganja, ki bodo podprla načrtovane aktivnosti. Investicijska dokumentacija navadno predstavi različne možnosti vlaganj in finančne učinke, pa tudi konkretne ukrepe in načrte.

 

Praksa večinoma kaže, da organizacijski ukrepi prinesejo do 10 % prihranka pri rabi energije, medtem ko investicijska vlaganja v sanacijo ovoja stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva in pa rekonstrukcijo sistema ogrevanja pomenijo prihranke v višini do 50 %.

 

Za potrebe prijave na razpis evropskih in slovenskih vzpodbud za energetsko učinkovitost pripravimo vso razpisno dokumentacijo in investicijske dokumente kot so:

- dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

- investicijski program (IP),

- predinvesticijsko zasnovo (PZ),

- dokument po metodi analize stroškov in koristi (CBA),

- različne študije izvedljivosti,

- projektno dokumentacijo za izvedene projekte (PZI).

 

investicijska dokumentacija Energo-Jug

Kakovostna priprava dokumentacije za prijave na razpise za finančne vzpodbude je ključ do črpanja nepovratnih sredstev,

REFERENČNI PROJEKTI

2015 | Dokument identifikacije investicijskega projekta Vrtec Šentjur

2016 | Dokument identifikacije investicijskega projekta Dom Petra Uzarja Tržič

2017 | Investicijski program energetske sanacije dveh stavb Občine Rogaška Slatina

2017 | Investicijski program energetske sanacije Osnovne šole Slivnica pri Celju

Svetovalna pisarna Šentjur

Podjetniški inkubator Šentjur

(pisarna 106)

Mestni trg 2

3230 Šentjur

 

Delovni čas:

vse dni v tednu med 8.00 in 16.00

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

051 39 33 07

info@dusanjug.si

www.dusanjug.si

2017© ENERGO - JUG. Vse pravice pridržane. Oblikovanje in produkcija CENSEO.