051 39 33 07

info@dusanjug.si

Energetsko svetovanje

Energetsko svetovanje je namenjeno vsem, ki razmišljajo, načrtujejo, izvajajo ukrepe učinkovite rabe energije in uvajajo obnovljive vire energije.

Prva stran > Storitve > Energetsko svetovanje

Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se ne odraža le na okoljevarstvenem področju, ampak ima neposreden finančni učinek. Ker  so stroški za energijo relativno visoki, se vse več organizacij in gospodinjstev prizadeva za smotrno rabo energije. In nenazadnje smo primorani ravnati smotrneje, sicer bomo za ceno udobja izgubili kakovostno bivanjsko okolje, ki nam ga nudi zemeljska obla.

 

Tako je slabe prakse rabe energije nujno potrebno spremeniti bodisi z organizacijskimi bodisi s tehničnimi spremembami v naših bivališčih in v delovnem okolju. In ker smo priča izjemnemu tehnološkemu razvoju v zadnjem obdobju, je vsak dan na voljo veliko rešitev, ki jih lahko učinkovito uporabimo.

 

Med obnovljive vire energije štejemo sonce, veter, vodo, zemljo in lesno biomaso. Omenjene vire lahko spremenimo bodisi v toplotno bodisi v električno energijo. Prednost teh virov pa je, da so ogljično nevtralni.

 

Optimalno razsvetljevanje prostorov in uporaba električnih aparatov, racionalna poraba pitne vode, primerno ogrevanje bivalnega in delovnega prostora zagotavljamo s primerno obliko energetskega upravljanja objektov, z izvajanjem izobraževalnih dejavnosti in osveščanjem vseh uporabnikov toplotne in električne energije ter vode, in izvedbo investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije (URE) in uvajanjem obnovljivih virov energije (OVE).

 

Energetsko svetovanje odgovarja na vprašanja z naslednjih področij:

- zasnova zunanjega ovoja stavbe,

- izbira stavbnega pohištva in zasteklitve,

- izbira ogrevalnega sistema in energenta,

- izbira sistema prezračevanja in hlajenja,

- izbira obnovljivih virov energije,

- možnosti zmanjšanja rabe energije,

- možnosti za nepovratna sredstva in finančne spodbude za URE in OVE,

- vizualni pregled slabosti ovoja stavbe s termografskim snemanjem,

- izračun potrebne toplote na podlagi elaborata gradbene fizike,

- investicijske zasnove ukrepov URE in OVE.

 

energetsko svetovanje Energo-Jug

Cilje EU je emisije toplogrednih plinov znižati na vrednost 0. To pomeni 100 % raba obnovljivih virov energije.

Energo-Jug

Svetovalna pisarna Šentjur

Mestni trg 10

3230 Šentjur

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

051 39 33 07

info@dusanjug.si

www.dusanjug.si

Svetovalna pisarna Polzela

Malteška cesta 28

3313 Polzela

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

2023© ENERGO - JUG. Vse pravice pridržane.