051 39 33 07

info@dusanjug.si

Energetski pregledi

Energetski pregled je strokovna in neodvisna raziskava stanja rabe energije. Podroben pregled karakteristik objekta, sistema ogrevanja, električnih porabnikov, ki vplivajo na porabo virov energije in vode.

Prva stran > Storitve > Energetski pregledi

Energetski pregled je pravzaprav posnetek dejanskega stanja karakteristik objekta in ravnanja z energijo vseh uporabnikov objekta. Z energetskim pregledom se ugotovijo potrebe po vseh virih energije in vode, ki so močno odvisni od tehničnih lastnosti objekta, od njegove namembnosti, od števila in vedenja uporabnikov , od števila in vrste električnih in drugih porabnikov, ipd.

 

Na podlagi posnetka objekta se določi aktualni energetski razred in hkrati potencial prihrankov, pripravijo se različne možnosti energetske sanacije objekta in opredelijo se učinki, ki jih prinesejo ukrepi. Glede na obseg in globino analize se praviloma pripravi eden izmed naslednjih pregledov po uradno predpisani metodologiji:

- poenostavljeni,

- razširjeni in

- kombinirani.

Vse je odvisno od zahtevnosti objekta, potreb, želja in ciljev investitorja.

 

Najbolj pogost in natančen je razširjene energetski pregled, ki poda natančen opis stanja stavbe, bilance porabe toplotne, električne energije in vode ter njenih stroškov ter predstavi vse možnosti in predloge učinkovite rabe energije in uvedbe obnovljivih virov energije ter njenih učinkov.

 

Za podroben pregled energetskega stanja stavbe so potrebni:

- termografski pregled stavbe, ki zelo natančno identificira napake in slabosti na ovoju stavbe,

- meritve električne energije, ki analizira kakovost električnega omrežja in dinamiko rabe električne energije preko celega dneva, delovno in jalovo moč,

- meritve mikroklime v notranjosti stavbe, ki pokaže predvsem kakovost delovnega in bivalnega okolja na podlagi temperature, vlage v zraku in osvetljenosti,

- izračun gradbene fizike, ki na podlagi vgrajenih gradbenih elementov definira potrebe po toplotni energiji in primerjalno ugotavlja skladnost s pravilnikom PURES3.

 

Z energetskim pregledom tako dosežemo naslednje namene:

- analiza stanja rabe energije za določeno stavbo,

- seznam možnih ukrepov za učinkovito rabo energije,

- analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe energije,

- ocena izvedljivosti predlaganih organizacijskih in investicijskih ukrepov,

- predstavitev učinkov predlaganih organizacijskih in investicijskih ukrepov.

energetski pregledi energo-Jug

Energetski pregled je ključen dokument, v katerem opredelimo ukrepe učinkovite rabe energije in ocenimo njihove učinke.

Energo-Jug

Svetovalna pisarna Šentjur

Mestni trg 10

3230 Šentjur

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

051 39 33 07

info@dusanjug.si

www.dusanjug.si

Svetovalna pisarna Polzela

Malteška cesta 28

3313 Polzela

 

Za svetovanje se predhodno najavite na

info@dusanjug.si

2023© ENERGO - JUG. Vse pravice pridržane.